Pantaenius ble grunnlagt i 1899 som forsikringsmegler i Hamburg, og har siden 1970 utviklet seg til et av Europas ledende meglerfirmaer innen båtforsikring.
Lett forståelige forsikringsbetingelser, verdensomfattende service og hurtig regulering av skader, er grunnene til denne suksess. På verdensbasis er i dag flere tusen seil- og motorbåter forsikret igjennom Pantaenius.

Det er ytelsen som teller:

Når du skal velge båtforsikring, bør du ikke bare basere din avgjørelse på en tilsynelatende gunstig premie. Denne er kun konkurransedyktig dersom ytelsen som følger i etterkant også er gunstig.

Pantaenius Yacht Kasko Betingelser setter standarden!

Med innføringen av Pantaenius Yacht Kasko Betingelser ble det satt en helt ny standard for kaskobetingelser for lystfartøyer. Andre forsikringsselskaper har fulgt etter og tilbyr nå et mangfold av lignende betingelser. Pantaenius utvikler løpende sine betingelser til kundens fordel.

Sjekk din lystbåtforsikring:

 • Er forsikringssummen fast og uavhengig av avskrivninger på grunn av alder og bruk?

 • Ønsker du å ha båten i vannet i hele året?

 • Ønsker du å seile 365 dager i året?

 • Får du under visse betingelser opp til 40 % bonus fra forsikringens begynnelse?

 • Er midlertidige overskridelser av det avtalte seilingsområde ved uforutsette værforhold, maskinskade etc. automatisk medforsikret?

 • Blir skader forårsaket av brann og / eller lynnedslag erstattet uten selvrisiko?

 • Har du mulighet til å tjene opp til en skade uten bonustap ved den samme båt ved å seile skadefritt over en årrekke?

 • Blir delskader erstattet til full- og nyverdi?

 • Er landtransport - herunder fergeoverfarter - medforsikret i hele Europa uten tilleggspremie?

 • Er inventar og utrustning medforsikret, også når det ikke befinner seg om bord, for eksempel under vinteroppbevaring?

 • Er masten forsikret, ikke bare ved brudd, men også ved bøyning?

 • Er ethvert tilfelle av synking ved vanninntrenging medforsikret?

 • Er ethvert tilfelle av hærverk og vandalisme medforsikret?

 • Er bergeomkostninger og omkostninger ved fjerning av vrak medforsikret - også utover forsikringssummen?

 • Er du sikker på, at forsikringsbetingelsene ikke inneholder unntagelser for dekning, så som "mangelfull fortøyning", "manglende sjødyktighet", "mangelfull utrustning", utilfredsstillende bemanning" eller lignende?

Alle disse spørsmål bør kunne besvares med en JA - Det kan de hvis du er forsikret hos Pantaenius!

Er du i tvil om din nåværende lystbåtforsikring lever opp til hva du krever og ønsker, eller om du ønsker å tegne ny lystbåtforsikring, ta kontakt med Sirenas!

Vi gir gjerne råd, og kommer i samarbeide med Pantaenius opp med et forsikringstilbud også nettopp på din båt.